•  Abstrakta budou otištěna v supplementu časopisu Biomedical Papers.
  • Výtisk obdrží  účastníci při registraci.
  • ABSTRAKT V ANGLIČTINĚ V ROZSAHU MAXIMÁLNĚ 1 STRANY TEXTU ZAŠLETE NEJPOZDĚJI DO 15. 5. 2013, na adresu petra.langerova@upol.cz.
  • Termín dodání 15. 5. 2013 zajišťuje vydání v Biomedical Papers.
  • Editoři poskytnou autorům několika vybraných profilujících příspěvků možnost uveřejnit příspěvek in extenso s otištěním jak v Supplementu Biomedical Papers, tak v řádném čísle tohoto časopisu. Pro tyto příspěvky bude platit termín dodání 15. 6. 2013.

 

VZOR ABSTRAKTU:

HOW TO PREPARE AN ABSTRACT TO BIOMEDICAL PAPERS

Pavel Anzenbachera, Jitka Ulrichováb

aDepartment of Pharmacology, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc, Hnevotinska 3, 775 15 Olomouc, Czech Republic

bDepartment of Medical Chemistry and Biochemistry, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc, Hnevotinska 3, 775 15 Olomouc, Czech Republic

Type the manuscript (including table and figure legends) using 1,5 line spacing Times New Roman font size of 12. Do not submit your manuscript in PDF format. Please, try to avoid references, if necessary, type the reference in a shortened form (as Anzenbacher P. et al., J Mol Med 38, 28-31, 2014) directly into the text. Type the  acknowledgment separately at the end of the text as shown below.
Manuscripts that fail to conform to the requirements of the Journal, as specified under ‚Instructions to Authors’, will be rejected outright.

ACKNOWLEDGMENT

Please type the acknowledgment this way and not into the text. Thank you for your kind cooperation.

For information about this Journal, please visit the web site: http://biomed.papers.upol.cz
Pořádající organizace