.

Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP
Slovenská farmakologická spoločnosť SLS
SETOX (Slovenská toxikologická spoločnosť)
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

si Vás dovolují pozvat na

.

63. ČESKO-SLOVENSKÉ FARMAKOLOGICKÉ DNY
V OLOMOUCI

11. – 13. 9. 2013

.

Farmakologické dny jsou tradičním každoročním sjezdem českých a slovenských farmakologů. Této tradice si farmakologická veřejnost velmi váží a organizátoři věří, že 63. Česko-Slovenské Farmakologické dny přispějí k poučení, k výměně pohledů a názorů a k obohacení pracovních a životních zkušeností účastníků.

Zaměření programu 63. Česko-Slovenských Farmakologických dní bude orientováno na problematiku pokrývající zaměření odborných sekcí pořádajících společností, tj. na otázky buněčné a molekulární farmakologie, klinické farmakologie, toxikologie, experimentální farmakologie. Program bude detailně připraven podle Vaší odezvy.

Předpokládané zahájení ve 14.00 hodin 11.9.2013Pořádající organizace