• Čestný výbor
   • Miroslav Mašláň (rektor Univerzity Palackého)
   • Milan Kolář (děkan Lékařské fakulty UP)
   • Ladislav Mirossay (rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafaříka v Košicích)
   • Roman Havlík (ředitel Fakultní nemocnice Olomouc)
   • Pavel Anzenbacher (předseda vědeckého výboru)
  • Vědecký výbor
   • Pavel Anzenbacher (předseda vědeckého výboru)
   • Michal Dubovický
   • Soňa Fraňová
   • Vladimír Geršl
   • Peter Ondra
   • Petr Pávek
   • Ondřej Slanař
   • Pavel Suchý
   • Vilím Šimánek
   • Jitka Ulrichová
  • Organizační výbor:
   • Pavel Anzenbacher
   • Eva Anzenbacherová
   • Jitka Hýbnerová
   • Jana Nováková
   • Jitka Ulrichová
   • Karel Urbánek
   • Rostislav VečeřaPořádající organizace